Nieuws

Cyclus tekent DVO's met acht gemeenten

Op donderdag 14 december sloot Cyclus nieuwe afval- en grondstoffencontracten af met de acht aandeelhoudende gemeenten. De contracten gaan in op 1 januari 2018 en hebben een looptijd van 5 jaar. Kern van de contracten is dat Cyclus de gemeenten ondersteunt bij het realiseren van hun afvaldoelstellingen op weg naar een circulaire economie.

Waddinxveen: extra inzameling PMD, inhaaldag GFT vervalt

Om overlast rond de jaarwisseling te voorkomen wordt in Waddinxveen plastic afval, metalen en drankenkartons (PMD) extra ingezameld op zaterdag 30 december. De inhaaldag voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) vervalt.

Een beetje vertraging bij inzameling

Cyclus zamelt vandaag gewoon het huishoudelijk afval in. Wel hebben we hier en daar wat vertraging, omdat onze voertuigen vanmorgen op meerdere plekken kwamen vast te zitten in de sneeuwresten. We kunnen dus iets later komen dan u van ons gewend bent.

Inzameling tijdens winterweer

Cyclus is vanmorgen gewoon gestart met de inzameling van het huishoudelijk afval.

De softwarestoring ondergrondse containers opgelost

De softwarestoring bij een aantal ondergrondse containers in de regio is opgelost.

Storing ondergrondse containers

Bij een aantal ondergrondse containers in de regio is sprake van een softwarestoring.