Nieuws

Nieuwe contracten voor reiniging en gladheidbestrijding

Ook de komende jaren blijft Cyclus het vertrouwde gezicht op straat voor reiniging en gladheidbestrijding.

Weten hoe vaak u restafval heeft aangeboden?

In de week van 5 maart krijgen inwoners van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen een brief in de bus met een inlogcode. Hiermee kunnen zij op www.cyclusnv.nl/mijngegevens inzien wanneer ze restafval hebben aangeboden.

Uitdeelactie compost van 17 maart tot 7 april

Gemeenten en Cyclus willen de inwoners bedanken voor het apart houden van het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT-afval). Van 17 maart tot en met 7 april organiseren zij daarom de jaarlijkse compostactie.

Graag uw hulp: PMD-zakken niet vastbinden aan de verzamelcontainers

PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Regelmatig zien wij dat inwoners PMD-zakken vastbinden aan verzamelcontainers voor bijvoorbeeld restafval en papier. We vragen dringend dat niet meer te doen, omdat op deze manier de verzamelcontainers niet goed geleegd kunnen worden.

Gemiddeld 27 kilo minder restafval per inwoner in 2017

De afgelopen jaren is in de Cyclusregio hard gewerkt aan het verminderen van de hoeveelheid restafval en het realiseren van méér afvalscheiding. En met succes: in 2017 produceerde een inwoner gemiddeld 27 kilo restafval minder dan het jaar er voor.

Voorkom vastgevroren gft-afval in uw container

Voor de komende 2 weken is strenge vorst voorspeld. Dit heeft gevolgen voor het inzamelen van uw gft-afval, daar dit vast kan vriezen in uw container.